تبلیغات
raygameمشاوران تهران

تدوین مقاله علمی جهت انتشار در مجله های علمی از جنبه های مختلفی حایز ارزش است جهت چه كه محققان علاوه بـر بهره مندی از آثار حقوقی ، تا اداری و ...، می توانند به ارتقای منزلت اجتماعی واشتهارعلمی دست پیدا كنند.
در یك طبقه بندی كلی می توان مقالات را به دو دسته تقسیم نمو د:

1- مقالات علمی – پژوهشی

2- مقالات علمی – ترویجی

مقالات علمی – پژوهشی

این دسته ا زمقالات علی القاعده ، باید از یك پروژه تحقیقاتی حاصل شده باشند و به تولید علمی حتی به میزان كم منجر شوند ، لذا شاهد نوعی نو آوری علمی دراین گونه مقالات هستیم چنین مقالاتی دارای هیئت تحریریه هستند بوسیله صاحبنظران مورد قضاوت داوری قرار می گیرند وبعد از پذیرش، در مجله های معتبر علمی – پژوهشی داخل خارج از كشور منتشر می شوند . دركشور ما ، اعطای اهمیت ودرجه علی – پژوهشی به این مقالات بوسیله كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور در وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری صورت می پذیرد معتبر ترین مجله های علمی جهان به وسیله موسسه اطلاعات علمی ISI نمایه می شوند كه در سایت.com قابل مشاهده اند .

نكته قابل توجه در ارتباط با این دسته از مقالات اینست كه، مجلات علمی – پژوهشی به هیچ وجه مقاله ترجمه را چاپ وانتشار نمی كند، در حالیكه در مجلات علمی – ترویجی ترجمه مقالات تمام پذیرفته می شود .

مقالات علمی – ترویجی

این مقالات بر پایه تركیب ، تلفیق وجابه جایی دانش موجود تهیه می شوند به روشن شدن مطالب یاری وافری می نمایند ولی ارزش واعتبار علمی این دسته ا زمقالات در مقایسه با مقالات علمی – پژوهشی درسطح پایین تری قرار دارد این دسته از مقالات در گروههایی كه به آن ها اشاره می شود قابل مشاهده وبررسی هستند .

1- مقالات مروری

2- مقالات تدوینی

در این مقالات محقق با مصرف از كارهای انجام گرفته در قدیم با یك هدف معین مطلب جدید را تنظیم می كند .

3- مقالات ترجمه ای

همانگونه كه اشاره شد مقالات ترجمه ای در مجلات علمی – ترویجی مورد استفاده قرار می گیرد.

4- مقالات تحلیلی

در این دسته تجزیه تحلیل ونقادی به گونه ای هدفمند صورت می پذیرد.

از بین گروههایی كه در بالا به آن ها اشاره شد مقالاتی كه جنبه تحلیلی دارند از وزن و ارزش بیشتری برخوردارند.

ساختار مقاله علمی :

دراین پارت ساختار مقاله علمی – پژوهشی كه از یك پروژه تحقیقاتی مستخرج می شود مورد بحث بررسی قرار می گیرد .

1- معین ات مقاله :

عنوان مطلب : عنوان مقاله باید كوتاه فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

نام نویسنده نویسندگان متن :

نام نویسندگان ، زمان ومكان تهیه مطلب نام دانشگاه یا موسسه مربوط ، عنوان ورتبه نویسندگان آدرس پستی الكترونیكی ... باید ذكر شود.

در مقالات باید به نام سازمان یا بنیادی كه در تامین مالی طرح مشاركت كرده اند اشاره كرد عموما مقالات علمی از یك حمایت خارجی بهره مند می باشند .
1-چكیده

چكیده باید با خط ریز تر ودر فضای محدود تر ا زمتن اصلی متن آورده شود چنانچه متن به زبان فارسی باشد لازم است چكیده انگلیسی آن نیز تهیه شود درپایان چكیده واژه های كلیدی قرار می گیرند كه حاوی حداقل سه وحداكثر پنج واژه می باشد

چكیده مقاله باید حاوی مطالبی در مورد ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه یا سوال تحقیق آموزش تحقیق وتجزیه تحلیل ونتیجه گیری باشد .

2- مقدمه

در مقدمه اشاره ای به مبانی نظری مساله ، اهمیت وابعاد مساله می شود وبیان می كند كه مطلب از چند بخش تشكیل شده است .

3- روش تحقیق

در این بخش سوالات اساسی مطلب فرضیه ها جامعه آماری نمونه گیری ، روشهای گرد آوری اطلاعات وروش تجزیه تحلیل اطلاعات وسایر موارد مربوط توضیح داده می شود .

4- اطلاعات و داده ها

در این بخش یافته های آماری وغیر آماری تحقیق كه مواد خام تجزیه تحلیل را تشكیل می دهد ذكر می گردد.

5- تجزیه و تحلیل

در این بخش به تجزیه تحلیل داده ها واطلاعات كه در راستای هدف تحقیق وآزمون فرضیه ها ست، پرداخته می شود تمام سری اصلی تحقیق وكار علمی درقسمت تجزیه تحلیل مقاله شكل می گیرد . حدوداً نیمی از هر مقاله علمی مختص تجزیه تحلیل می باشد .

6- نتیجه گیری :

عمده ترین سری مقاله بعد از تجزیه تحلیل ، مباحث مربوط به نتیجه گیری ،‌جمع بندی یا ملاحظات پا یانی است . در این جا نتایج حاصل از بررسی وآزمون فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد واز نتیجه حاصل از تحقیق در جهت دستیابی به اهداف جدید مصرف می گردد.

7- فهرست منابع

در این بخش فهرست منابع وماخذ ذكر می شوند مجله های علمی گاه سبك خاصی در نحوه ارجاع دهی دارند . لذا در زمان نگارش سبك و شرایط ذكر شده در مجله باید رعایت شود .

8- ضمایم

دراین سری محقق می تواند نقشه ، آمار ، تصویر ، نمودار و هر آنچه را كه بر غنای مطلب می افزاید به درك مطالب ارایه شده كمك می نماید را ضمیمه مطلب كند .

ملاحظات مربوط به تدوین متن علمی

1- نویسنده باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری نماید یعنی موارد فرعی وغیر ضروری را بیان نكند.

2- از تكرار غیر ضروری مطالب مقاله داری كند.

3- از منابع وماخذ به روش مورد نظر مجله استفاه كند.

در فهرست منابع وماخذ توجه به چند نكته ضروری است :

باید اطلاعاتی در خصوص نویسنده ، متن ، ناشر، محل نشر و... وجود داشته باشد این امر در دو شكل صورت می پذیرد.

APA: این فرم بیشتر در ایران رایج است كه در آن سال انجام تحقیق بعداز نام ،نام خانوادگی و نام در پرانتز قرار می گیرد .

MLA: دراین سیستم سال چاپ اثر در سری آخر وبدون پرانتز قرار می گیرد

سیستم های ارجاع دهی هم مفرق است ودر اشكال زیر صو رت می پذیرد :

-ارجاع دهی به متن

-زیر نویس

زیر نویس ها می توانند دارای شماره مسلسل باشند از آن استفاده نشود .

4- مطلب علمی از لحاظ آداب نگارش باید بدون غلط باشد .

5- باید بین مطالب ، عنوان اصلی وفرعی ، چكیده، مقدمه ومتن همیشه رابطه وانسجام وجود داشته باشد وتصاویر ، جداول ونمودار های مصرف شده مرتبط با بحث باشند ومحل مناسب درج آن ها معین گردد .

6- در گزینش فونت ، حاشیه ها ، پاراگراف بندی ، عناوین اصلی فرعی و... دقت ضروری صورت بگیرد مطلب از ظاهر فیزیكی تمیز وشكیل زیبا برخوردار باشد .

7- اخلاقی علمی و آكآدم یك ایجاب می كند كه نویسنده مطلب آن را فقط برای یك مجله علمی – پژوهشی ارسال كند.

8- حتی الامكان به اضافه ورژن كاغذی باید یك ورژن نرم افزار ی مانند فلاپی CD و... بوسیله محقق ارسال شود .

9- عنوان مقالات وكتب مورد استفاده در فهرست با حروف كج تایپ شود

10-رعایت كردن قرار دادها در عمل

به زمان مصرف از نام ، تاریخ ، عدد و رقم و... حتمـا در فهرست منابع ماخذ به منبع آن ارجاع داده شود.

11-به كاربردن نشانه ها، مقیاسهای رایج وبین المللی با توجه به رشته علمی مورد نظر ویكسان سازی آن ها .

12- در صورت فارسی بودن متن باید معادل لاتین واژه های تخصصی، اسامی و... اشاره شود .


متن موزیک حکم تیر از رضا صادقی

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 04:30 ب.ظدانلود آهنگ

موسیقی حکم تیر از رضا صادقی

♫♫♫

تو میخندی و این جهان بدونِ تو شروع میشه

چه دردی داره روزانه م بدونِ تو تموم میشه

کنارت حسِ خوشبختی کنارت هر نفس رویاست

تو هرجا پاتو میذاری برام مثل عبادتگاست

پشیمونم یه وقتایی بدونت بچگی کردم

بگی میرم به جوونِ تو بمیرم بر نمیگردم

بر نمیگردم

صدایِ پاتو گم کردم چقد سخته نباشی باز

فردی که از تو میخونه نمیدونی چقد تنهاست

♫♫♫♫♫♫

صِدام کن چون تو میتونی که قلبم رو بلرزونی

که با چشم ایِ آرومت به من عشقو بفهمونیــــ

هواتو میکنم هر شب تو این حالو نمیفهمی

تنها یکبار به من رو کن نگو که بر نمیگردی

پشیمونم یه وقتایی بدونت بچگی کردم

بگی میرم به جوون تو بمیرم بر نمیگردم

بر نمیگردم

صدایِ پاتو گم کردم ، چقد سخته نباشی باز

کسی که از تو میخونه نمیدونی چقد تنهاست
انجام پایان نامه ارشد مدیریت

در گزینش عنوان مطلب چه نکاتی را می بایست تذکر نمود؟

گزینش عنوان مطلب
گزینش عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش متن یا انتها نامـه محسوب می‌شود. اما بعد از گزینش عنوان مقاله باید بهبقیه بخش‌ها از عبارت نوشتن چکیده بهتر و انتخاب مجله مناسب نیز توجه بکنید .

مد نظر داشته باشید که در اینجا هدف ما آموزش گزینش موضوع پژوهشی نیست. هدف ما این است که شرح دهیم بعد از فرایند انجام مقاله یا انتها نامـه اکنون که زمان ارسال متن به مجله رسیده است چگونه عنوانی دقیق برای آن بنویسیم. در کتاب‌هایروش تحقیق مطالبی در مورد گزینش عنوان مطلب ذکر شده است که هدف ما در اینجا پرداختن به این مساله نیست. ما می‌خواهیم چند نکته کاربر دی را بیان کنیم تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان انتها نامـه خود عملکرد بهتری داشته باشید.

اصول انتخاب عنوان مقاله


۱- عنوان می بایست ویِژگزینشه باشد:

عنوان پژوهشی شما می بایست محدود و ویِژگزینشه باشد. برای مثال به این دو عنوان توجه بکنید : “نقش مصرف از مهارت زبان بدنی و حل مسأله در اصلاح ارتباطات اجتماعی” و عنوان دوم “عوامل تاثیر گذار بر بازبینی ارتباطات اجتماعی”. همانگونه که معین است موضوع اول به خوب ی محدود شده است ولی مورد دوم عمومی است.

۲- عنوان بایستی حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد:

اگر به مثال بالا توجه بکنید مشاهده می‌شود که در عنوان اول هر سه متغیر مهم پژوهشی که یکی متغیر وابسته دیگری متغیر مستقل است در عنوان مقاله آورده شده‌اند اما در عنوان دوم متغیرهای اصلی پژوهش وجود ندارد.

۳- عدم مصرف از فرمول علائم اختصاری:

شما نباید در عنوان مطلب از علائم اختصاری شبیه MS و یا فرمول‌ها استفاده بکنید . علایم اختصاری بایستی در عنوان به صورت کامل آوره شوند و در اولین جایی از متن که مورد مصرف قرار گرفته‌اند اختصار آن‌ها درون پرانتز ذکر گردد. پس این عنوان غلط است: “نقد علایم MS در بیماران ایرانی” این عنوان صحیح‌تر است “علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی”.

۴- عنوان بایستی کوتاه باشد:

در گزینش عنوان مقاله تذکر به کوتاه بودن آن ضروری است. اکثرا ً اگر عنوان پژوهش در حدود ۷ یا ۸ تا ۱۲ کلمه باشد خیلی مناسب است. همچنین عنوان دارای بیش از ۲۰ کلمه ضعیف به شمار می‌آید:

عنوان خیلی کوتاه: پوسیدگی دندان کودکان.

عنوان زیاد بلند: اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ مسواک نزدن، استفاده از نخ دندان راهنمای ‌های نامناسب والدین بر پوسیدگی دندان‌های شیری کودکان مدارس ابتدایی!

عنوان استاندارد: عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر پوسیدگی دندان کودکان.

۵- عنوان باید روشن بدن ابهام باشد و همین طور جذابیت داشته باشد.

۶- اجتناب از آوردن کلمات اضافی:


آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای هنوان مناسب نیست. جهت مثال کلمات “ارزیابی ، مقایسه، مطالعه‌ای در زمینه، پژوهی در حیطه و …” در ابتدای عنوان اضافی می باشند و حذف آن‌ها خوب است. به این دو مثال توجه بکنید : “تحلیل موثر ی بهبود با داروی هالوپریدوال در اصلاح علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک” و عنوان دوم” اثر هالوپریدول در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک”. عنوان دوم به دلیل عدم مصرف از “تحلیل موثر ی” صحیح تر است.

۷- زمان و محل مطالعه:

اگر پژوهش شما از نوع توصیفی است زمان و محل تحقیق آورده می‌شود ولی جهت بقیه انواع پژوهش این کار ضرورتی ندارد. جهت مثال اگر می‌خواهید میزان شیوع یک بیماری یا آگاهی مردم را بررسی کنید محل و آورده شود. مثال صحیح: “میزان شیوع بیماری دیابت در بین روستائیان شهر تهران در سال 1394″. مثال غلط: “موثر ی بهبود دارویی بر اصلاح کارکرد کلیه در بیماران شهر تهران در سال 1394″.


ساز شناسی درامز

شنبه 18 اردیبهشت 1395 10:46 ق.ظ

مقدمه :

خرید vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از اصلی ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همموزیک ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که بایستی آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت و تاثیرگذاری لازم است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . ضروری به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موسیقی فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم و بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موزیک
• وجود میزان های لنگ و ملودی غیر معین موکّد .
از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف و متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی حتمـا ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما شاید تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سازشناسی - درامز

مقدمه :
از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همموسیقی ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که می بایست آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن آهنگ خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری ضروری است .
نام استاندارد و شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موسیقی فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی آهنگ
• وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین موکّد .
از آهنگ جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی حتمـا ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما شاید تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده و یک درام باس اضافه تر باشد .

سنج راید (Ride Cymbal)
راید اکثرا ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
درام اسنر (Snare drum)
یکی از خیلی مهم ترین بخش های درام است. اسنر در موزیک های پاپ جهت تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
نت درام اسنر بین خط سوم چهارم حامل نوشته می شود .
)وقت ی که پشت ساز می نشینیم یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

درام باس (Bass drum)
کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در حتمـا ت است .
نت درام باس بین خط اول و دوم خطوط کامل نوشته می شود .
پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (توجه : فاصله ی نوازنده با درام باس بایستی آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

های - هت (Hat- Hi)
سنج های های- هت یکی دیگر از سری های مهم "درامز " هستند . ( از آن ها می توان به جای " راید" مصرف کرد . )
های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است در بالای آن دارای دایره یک خط که دایره را به دو پارت تقسیم می نماید است . )
های- هت بازبه ضربه ها آب رنگ بیشتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

های – هت با پا
می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
نت های های – هت وقت ی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
سنج کرش ( crash cymbal )
از کرش برای معین کردن تغییرات موسیقی در یک قطعه موسیقی معین کردن پارت های مختلف یک ترانه مصرف می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل و روی خط کمکی نوشته می شود .

تام – تام ها ( Tom-Toms )
چنانچه درام ست دارای پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» می بایست 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(احتمال دارد تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
(مصرف از تام – تام ها آب رنگ بیشتری به ریتم ها می بخشد . )
تام های متصل به هم روی درام باس قرار می گیرند .
نت تام کوچک بین خط چهارم پنجم و نت تام متوسط روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
)تام کوچک بایستی سمت چپ تام بزرگ بایستی سمت راست قرار گیرد . )
(توجه : چنانچه تام ها زیاد زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد اگر زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

تام فلور
بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
نت تام فلور بین خطوط دوم و سوم حامل قرار می گیرد .
وقتی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور باید سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
توجه 1: وقت ی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها بایستی بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
توجه 2: مصرف از تام ها به عنوان پر کننده خیلی مناسب است .

نحوه های نواختن بخش های مختلف درام

سنج راید ( Ride cymbal )
راید را می توان به نحوه های مختلف ( جهت ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
• ضربه با نوک" استیک" به روی سری شانه ی سنج ( یعنی حدود دو سوم از قسمت لبه ی خارجی سنج )
• زدن نوک " استیک"به زنگ ( قسمت برجسته در میان سیمبال (
• ضربه با باریکه ی " استیک" روی سری شانه ( جهت ایجاد صوت قوی تر (

اسنر ( Snare )
وقت نواختن ضربه به اسنر, چوب را نباید روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. می بایست عمل برگشتن چوب به عقب خود به انجام شود .
درام باس ( Bass drum)
2 نحوه برای نواختن درام باس وجود دارد .
-1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد و از قوزک پا برای حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس مصرف شود .
2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا جهت حرکت دادن پدال مصرف نماید .
تذکر : ی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. برای ایجاد صوت مفرق تر و بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

های- هت (Hat- Hi)
)برای ایجاد صداهای مختلف می توان با بخش باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها و یا با نوک چوب روی بخش شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
اکثرا ٌ ً های- هت با دست راست همزمان با اسنر که ) بخش پایین تر از آن قرار گرفته و با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه وقت نواختن دست ها نسبت به حالت ضربدری می گیرند .

های- هت بسته :
نوازنده در این حالت پای چپ را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
های –هت نیمه باز: نوازنده جهت تولید ولوم نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که ی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

های-هت باز :
در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد با چوب به سنج ها ضربه می زند .
توجه : اگر زمان ی که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

های- هت با پا :
در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
سنج کرش (Crash cymbal)
کرش را می توان با ضربه ی با دست نواخت .
چنانچه کرش به وسیله ی استیک نواخته شود بایستی سریع و با قسمت باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

تام- تام ها ( sTom-Tom)
جهت نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
توجه : صدای" تام" ها بایستی از بلند به کوتاه به ترتیب از چپ به راست باشد .


چنانچه می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، بایستی به‌موقع توصیه بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم نیز می‌دانم، بهترین زمان توصیه دادن چه زمان است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز خود شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. تنها می‌توانم بگویم وقت مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید حس درونی شما مؤید آمادگی شرایط باشد.


فروشگاه

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

تشخیص این‌که پیشنهاد را چگونه عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین زمان بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن كار کنیم.

نکته مهم: پرسش ‌هایی که هرگز نباید در وقت پیشنهاد فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما جهت انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر برخی این پرسش ها توهین‌آمیز هستند و از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها و وظیفه‌های خود آشنا هستند .

بعضی از فروشنده‌ها توصیه شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی برای جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
۱. بپرسید: اساسترس د که از معلت ه با ما ضرر بکنید ؟

ی از مشتری چنین پرسش ی شود، چنانچه نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد و از آن‌جا که ً مورد خاصی وجود ندارد سکوت می‌کند، می‌توانید آنی بگویید: … «خب پس هم اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
۲. بپرسید: آیا مایلید از خدمات دیگر کمپانی ما مصرف بکنید ؟

اگر شما فروشنده‌ی شرکت ی هستید که کالاها متعددی دارد، در ابتدا کار فقط با نوع محصول موقعیت را تثبیت بکنید در حاشیه راه را برای معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار مشارکت بکنید .

به‌طور مثال بپرسید: می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم وقت تحویل جنس داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان راهنمای ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های راهنمای ی را کی برگزار کنیم؟
۴. بپرسید آیا مانعی سر راه معلت ه با شرکت شما می‌بیند؟

بگویید: اگر موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
۵. چنانچه به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین یک مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

پس اگر این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
۶. خلاقیت به خرج دهید.

در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با شوخی دیدنی اعلام وجود بکنید . به طور مثال، برای ش پیامک بزنید و بزنید بنویسید« با جواب مثبت خواب را به چشم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
نمک بپاشید پول پارو بکنید !
۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

به طور مثال،بگویید: «چطور است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را جهت م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این توصیه را می پسندید؟» یا « چطور است که برای تست ، نمونه از محصول ما را ببرید. اگر به کارایی آن و صحت گفته بنده ایمان نیاوردید ضروری نیست هزینه ‌اش را بپردازید، توصیه منصفانه است؟»

چنانچه هیچ از موارد های بالا کار ساز نبود:
۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

بگویید: می‌دانید چگونه هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
نکته مهم

توصیه تان را ی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه توصیه ، دفتر مشتری است و بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان و نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
جواب نهایی

رمز موفق یت در این است که با حالتی دوست ها ه و محترمانه پیشنهاد تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری حس نکند تحت فشار قرار گرفته لحنتان آمرانه نباشد. جهت کسب مهارت چاره‌ای جز تست خیلی ندارید.


در این مطلب به بهترین کلیدهای میانبر کیبورد که اکثرا از آنها استفاده نمی‌کنیم میپردازیم.

پشتیبانی شبکه
هربار که دستانتان را از روی کیبورد برای گرفتن موس بلند می‌کنید ثانیه‌های ارزشمند ی را از دست می‌دهید. برای همین هست که بسیار از افراد حرفه‌ای دائما در حال استفاده از میانبرها هستند . میانبرها بسیار اوقات دقیق‌تر از حتی بهترین موسهای جهان کار می‌کنند و با سریعترین حالت ممکن ما را به مقصدمان می‌رسانند.


بیشتر ما از میانبرها مصرف می‌کنیم، ولی تمام آنها حتی بهترین ‌هایشان را نمی‌شناسیم. در این مطلب قرار است با میانبرهای مفید کاربردی ویندوز آشنا شویم تا کارمان را سرعت ببخشیم و مثل یک حرفه‌ای رفتار کنیم. با ما همراه باشید:


Windows Key+Arrow: حرک دادن صفحه به طرفین
یکی از بهترین ویژگی‌های ویندوز ۷ که در ویندوز ۸ تکرار شده است، قابلیت روانه کردن صفحه‌ها به کناره‌هاست که با اینکار می‌توان بدون دردسر صفحه نمایش را دقیقا از نیم بین دو برنامه تقسیم کرد. برای انجام اینکار با موس زحمت بسیاری باید بکشید، ولی بهتر است فقط با فشردن کلیدهای ترکیبی Windows + Left Arrow و Windows + Right Arrow اینکار را براحتی انجام دهید. همچنین با ترکیب دو کلید Window + Down Arrow می‌توانید صفحه را کوچک و با ترکیب Windows + Up Arrow صفحه را بزرگ بکنید .


Shift+Arrow: هایلایت کردن متن
با وجود تاچ پدهای غیر دقیق امروزی و پرشهایی که زمان مصرف از آنها رخ می‌دهد، اکثرا ٌ گزینش متن مورد نظر کمی با دشواری روبروست، ولی برای انجام اینکار راه ساده‌تری وجود دارد، فقط کافیست ی که کلید شیفت را پایین نگه داشته‌اید با کلیدهای جهتی به هر قسمت ی که می‌خواهید حرکت بکنید متن مورد نظرتان را انتخاب بکنید . بعلاوه با دکمه‌های CTRL + B CTRL + I می‌توانید به ترتیب متن گزینش شده را Bold یا Italic بکنید .


Alt+F4: بستن پنجره
چه نیازی است که به بالاترین پارت هر پنجره برویم برای بستنش روی ضربدر کلیک کنیم؟ فقط کافیست با ترکیب این دو دکمه با پنجره‌های باز را ببندیم، به یاد داشته باشید که CTRL + W تمام برنامه کاربردی های باز را می‌بندد.


CTRL+SHIFT+T: بازگرداندن تب بسته شده مرورگر
بسیار وقتها شده که در مرورگر تب‌های بسیاری را باز کرده ‌ایم از آن تمام شلوغی کلافه شده شروع به بستن این تب‌ها می‌کنیم، اما ناگهان متذکر می‌شویم که تب مهمی را بسته‌ایم. در این مواقع می‌توانید با فشردنCTRL + SHIFT + T در هر یک از مرورگرهای مشهور چون کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر آخرین تب بسته شده را بازگردانید.


Windows Key+L: قفل کردن رایانه تان
این کلیدهای میانبر برای زمانهایی مناسب است که در محیطی از رایانه خود استفاده می‌کنید که نمی‌خواهید کس دیگری از آن استفاده نماید ، پس زمان ترک سیـستم فقط با فشردن کلید Windows Key + L می‌توانید سیـستم را به حالت قفل ببرید.


Windows Key+M: کوچک کردن تمام پنجره‌ها
فرقی نمی‌کند که چند تا درایو دارید و چقدر فضای خالی برایتان مانده است، نسبتا تمام ما از تنبلی یا هر دیگری کلی فایـل روی دسکتاپ ذخیره داریم که وقت ی تعداد بسیاری پنجره باز باشد دسترسی به آنها دشوار خواهد بود، پس تنها با فشردن Windows Key+M می‌توانید تمام پنجره‌های باز را به یکباره کوچک بکنید .


صفحه کلید , کلید میانبر ویندوز 7 , انواع کلید میانبر


Shift+Space: انتخاب ردیف در اکسل
وقت ی که در حال ویرایش صفحه وسیع مثل اکسل یا Google Docs هستید، هایلایت کردن سلولها با موس زمان بر اعصاب خورد کن است، پس خوب است به جای آن کلیدهای ترکیبی Shift + Space را برای گزینش ردیف کامل بفشارید. برای انتخاب ردیفهای بالایی و پایینی می‌توانید از CTRL + Shift + Up یا CTRL + Shift +Down استفاده بکنید . برای خارج کردن ردیف از حالت انتخاب نیز می‌توانید از CTRL + Del مصرف بکنید .


Alt+Left Arrow: برگشتن به صفحه قبل در مرورگر
قطعا تمام ما از دکمه بک و فوروارد روی مرورگر بیشترین استفاده(اما برای ما کاربران ایرانی رفرش بیشتر مصرف می‌شود) را داریم. بسیار آسان با وجود دکمه‌های ترکیبی ALT + Left Arrow برای بازگشت ALT + Right Arrow برای فوروارد می‌توانیم این عملیات را سریعتر انجام دهیم.


CTRL+D: بوک مارک کردن صفحه
بوک مارک کردن به کار بسیار ‌ها می‌آید می‌توانید با فشردن این دو کلید به صورت همزمان در مرورگرهای کروم، فایر فاکس و اینترنت اکسپلورر صفحه مورد نظر را به علاقه‌مندی‌های خود بی‌افزایید.


CTRL+Shift+B/O: نشان دادن منوی بوک مارکها
بعد از بوک مارک کردن سایت مورد نظرتان، پیدا کردن آن در بین آن تمام صفحه دشوار است. پس با فشردن کلیدهای CTRL + Shift + O می‌توانید تنها در کروم، صفحه جامعی از منوی بوک مارکها داشه باشید، اما با فشردن CTRL + Shift + B می‌توانید در سه مرورگر کروم، فایرفاکس IE نوار بوک مارکها را ببینید.


F2: تغییر نام فایلها
دلایل بسیاری برای تغییر نام یک فایـل وجود دارد. ش هر چی که باشد، می‌توانید با انتخاب آن فایل و فشردن دکمه F2 نام آنرا تغییر دهید.
برای تغییر نام چند فایـل هم تمام آنها را انتخاب کرده F2 را می‌فشارید، پس نام جدید را وارد کرده و اینتر می‌زنید. به این ترتیب نام تمام فایلهای گزینش ی، یکسان شده با شماره‌ای در پرانتز ترتیب می‌شود.


شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 06:54 ب.ظ

1. شلوارهای گشاد اگر از پوشیدن شلوارهای تنگ کتانی که چند سال گذشتخ مد بوده اند خسته شده اید پیشنهاد خیلی خوبی برای شما داریم. شلوارهای راسته گشاد به سبک دهه هفتاد جزء آیتم هایی بوندند که درشوهای لباس برندهای معتبر به وفور یافت می شدند. البته این شلوارها آنقدرگشاد نیستند که شکل اندام شما را بهم بریزند. برندهای لوکسی مثل «مارک جیکوبز»، «راف سیمونس» و «ای تاتز» این مدل را از کمدهای خاک گرفته بیرون کشیده و در مجموعه های بهار امسال خود جای داده اند.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

همراه با رسیدن بهار زمان آن فرا رسیده است که نگاهی به مدل هایی که امسال مد شده اند بیندازید و تغییرات لازم را در کمد لباستان بدهید.

دنیای مد بسیار پیشرفت کرده و گسترده شده است. تولید کنندگان و طراحان لباس در رقابتی تنگاتنگ هستند، رقابتی که هیچ گاه به این شدت نبوده است. به همین خاطر لباس هایی که هر فصل مد می شوند نیز دیگر محدود به چند مدل خاص نمی شوند.

در یکی دو ماه گذشته در هفته های مد اروپا آنقدر تنوع لباس های مردانه زیاد بود که نمی توان به راحتی آنها را طبقه بندی کرد. مدل هایی که در شوهای لباس دیده اید دارند به بازار می آیند و آنها را می توانید از برندهای محبوبتان تهیه کنید. قبل از این که به خرید بروید با بررسی این مطلب به مدل های محبوب کلکسیون های بهاره برندهای مطرح بپردازید و مدل مناسب برای خودتان را انتخاب کنید.

1. شلوارهای گشاد
اگر از پوشیدن شلوارهای تنگ کتانی که چند سال گذشتخ مد بوده اند خسته شده اید پیشنهاد خیلی خوبی برای شما داریم. شلوارهای راسته گشاد به سبک دهه هفتاد جزء آیتم هایی بوندند که درشوهای لباس برندهای معتبر به وفور یافت می شدند. البته این شلوارها آنقدرگشاد نیستند که شکل اندام شما را بهم بریزند. برندهای لوکسی مثل «مارک جیکوبز»، «راف سیمونس» و «ای تاتز» این مدل را از کمدهای خاک گرفته بیرون کشیده و در مجموعه های بهار امسال خود جای داده اند.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

شلوار گشاد مردانه

اگر می خواهید که سبک لباس پوشیدنتان شیک و خاص باشد به شما پیشنهاد می شود این شلوارها را همراه با کتانی های ساده و تک رنگ، به ویژه سفید، بپوشید.

2. شلوارهای چهارخانه
به نظر می رسد هیچ زمانی در تاریخ نبوده است که طرح های چهارخانه بخشی از دنیای مد نبوده باشند. بهار امسال نیز کت و شلوارهای چهارخانه و یا شلوارهای تک چهارخانه از آن مدل هایی هستند که حسابی مد شده اند. برندهای با کیفیتی مثل «دولچه و گابانا» و «تام فورد» این طرح را با موتیف های انگلیسی و پارچه های لوکس به کار گرفته اند.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

شلوار چهارخانه مردانه

این طرح خیلی زود راهش را به مد خیابانی باز کرده و تولید کنندگانی همچون «ریور آیلند» طرح های بی نظیری با ترکیب رنگ های مختلف، از جمله خاکستری، آبی و قهوه ای روانه بازار کرده اند.

این شلوارها را بهار و تابستان امسال همراه با کفش کالج و بلوز یقه پولو پوشیده را ترکیب کرده و چه در طی روز و چه شب به راحتی مورد استفاده قرار دهید.

3. شلوارهای کوتاه
فکر نمی کنم این مدل را خانم ها خیلی برای آقایان بپسندند، اما خوب بهر حال وظیفه ما معرفی همه مدل ها بدون کم و کاستی است. این مدل که سال گذشته نیز مد بود امسال هم در گروه شلوارهای مد روز قرار می گیرد. این شلوارها که بلندیشان تا بالای قوزک پا است، خیلی خوشدوخت و خوش برش باید باشند که بتوانند شما را فردی صاحب سبک نشان دهند.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

شلوار کوتاه مردانه

بیشتر این مدل ها در رنگ های خنثی و کلاسیک هستند. اما د این میان برخی طرح و رنگ های خیره کننده نیز یافت می شوند. اگر قصد پوشیدن این مدل را دارید به خاطر داشته باشید که این مدل قد پا را کوتاهتر از آنچه که هست نشان می دهد، پس اگر قد کوتاه هستید آن را در میان انتخاب هایتان قرار ندهید.

4. شلوار گرمکن
اگر از آن آدم هایی هستید که فکر می کنید کسانی که در کوچه و خیابان شلوار گرمکن می پوشند بیخیال زندگی شده و افسرده هستند هر چه سریعتر این فکر اشتباه را از ذهن خود بیرون کنید.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

شلوار گرمکن مردانه

در سال های اخیر شلوارهای گرمکن تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته اند و خیلی سریع همراه با باریکتر شدن تبدیل به دوستان کارامد ما شده اند. وقت آن رسیده که شلوارهای گرمکنی که تابستان گذشته خریده اید را دم دست بیاورید و یا یک گرمکن شیک و راحت از برندهایی مثل «اچ اند ام» یا «برشکا» بخرید.

بهتر است این گرمکن ها را با کتانی های ساده چرمی و سوییشرت های گشاد و پیراهن یا تیشرت های بلندی که به تازگی مد شده اند بپوشید.

5. شلوارهای ارتشی
لباس هایی که از سبک نظامی الهام گرفته اند تازه پا به دنیای مد نگذاشته اند، اما مدل های جدید این سبک متفاوت از آن چیزی هستند که تا کنون می شناخته اید.

شلوارهایی که امسال برای آقایان مد شده است

شلوار ارتشی مردانه

ما وارد دوره جدیدی از مد پوشاک ارتشی و نظامی شده ایم که رشد یافته و از جنس های مرغوب ساخته شده است. به عنوان مثال نمونه ای که در تصویر می بینید با پارچه کتان لطیف و نازک و برش و دوخت بسیار خوبی که دارد مدل شیکی از این سبک است که انتخاب خوبی برای مصارف روزانه و موقعیت های غیر رسمی می تواند باشد و حتی با ترکیب صحیح در موقعیت های رسمی نیز قابل استفاده است.

منبع : bartarinha.ir

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :