چنانچه می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، بایستی به‌موقع توصیه بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم نیز می‌دانم، بهترین زمان توصیه دادن چه زمان است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز خود شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. تنها می‌توانم بگویم وقت مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید حس درونی شما مؤید آمادگی شرایط باشد.


فروشگاه

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

تشخیص این‌که پیشنهاد را چگونه عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین زمان بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن كار کنیم.

نکته مهم: پرسش ‌هایی که هرگز نباید در وقت پیشنهاد فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما جهت انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر برخی این پرسش ها توهین‌آمیز هستند و از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها و وظیفه‌های خود آشنا هستند .

بعضی از فروشنده‌ها توصیه شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی برای جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
۱. بپرسید: اساسترس د که از معلت ه با ما ضرر بکنید ؟

ی از مشتری چنین پرسش ی شود، چنانچه نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد و از آن‌جا که ً مورد خاصی وجود ندارد سکوت می‌کند، می‌توانید آنی بگویید: … «خب پس هم اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
۲. بپرسید: آیا مایلید از خدمات دیگر کمپانی ما مصرف بکنید ؟

اگر شما فروشنده‌ی شرکت ی هستید که کالاها متعددی دارد، در ابتدا کار فقط با نوع محصول موقعیت را تثبیت بکنید در حاشیه راه را برای معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار مشارکت بکنید .

به‌طور مثال بپرسید: می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم وقت تحویل جنس داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان راهنمای ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های راهنمای ی را کی برگزار کنیم؟
۴. بپرسید آیا مانعی سر راه معلت ه با شرکت شما می‌بیند؟

بگویید: اگر موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
۵. چنانچه به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین یک مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

پس اگر این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
۶. خلاقیت به خرج دهید.

در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با شوخی دیدنی اعلام وجود بکنید . به طور مثال، برای ش پیامک بزنید و بزنید بنویسید« با جواب مثبت خواب را به چشم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
نمک بپاشید پول پارو بکنید !
۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

به طور مثال،بگویید: «چطور است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را جهت م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این توصیه را می پسندید؟» یا « چطور است که برای تست ، نمونه از محصول ما را ببرید. اگر به کارایی آن و صحت گفته بنده ایمان نیاوردید ضروری نیست هزینه ‌اش را بپردازید، توصیه منصفانه است؟»

چنانچه هیچ از موارد های بالا کار ساز نبود:
۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

بگویید: می‌دانید چگونه هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
نکته مهم

توصیه تان را ی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه توصیه ، دفتر مشتری است و بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان و نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
جواب نهایی

رمز موفق یت در این است که با حالتی دوست ها ه و محترمانه پیشنهاد تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری حس نکند تحت فشار قرار گرفته لحنتان آمرانه نباشد. جهت کسب مهارت چاره‌ای جز تست خیلی ندارید.