انجام پایان نامه ارشد مدیریت

در گزینش عنوان مطلب چه نکاتی را می بایست تذکر نمود؟

گزینش عنوان مطلب
گزینش عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش متن یا انتها نامـه محسوب می‌شود. اما بعد از گزینش عنوان مقاله باید بهبقیه بخش‌ها از عبارت نوشتن چکیده بهتر و انتخاب مجله مناسب نیز توجه بکنید .

مد نظر داشته باشید که در اینجا هدف ما آموزش گزینش موضوع پژوهشی نیست. هدف ما این است که شرح دهیم بعد از فرایند انجام مقاله یا انتها نامـه اکنون که زمان ارسال متن به مجله رسیده است چگونه عنوانی دقیق برای آن بنویسیم. در کتاب‌هایروش تحقیق مطالبی در مورد گزینش عنوان مطلب ذکر شده است که هدف ما در اینجا پرداختن به این مساله نیست. ما می‌خواهیم چند نکته کاربر دی را بیان کنیم تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان انتها نامـه خود عملکرد بهتری داشته باشید.

اصول انتخاب عنوان مقاله


۱- عنوان می بایست ویِژگزینشه باشد:

عنوان پژوهشی شما می بایست محدود و ویِژگزینشه باشد. برای مثال به این دو عنوان توجه بکنید : “نقش مصرف از مهارت زبان بدنی و حل مسأله در اصلاح ارتباطات اجتماعی” و عنوان دوم “عوامل تاثیر گذار بر بازبینی ارتباطات اجتماعی”. همانگونه که معین است موضوع اول به خوب ی محدود شده است ولی مورد دوم عمومی است.

۲- عنوان بایستی حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد:

اگر به مثال بالا توجه بکنید مشاهده می‌شود که در عنوان اول هر سه متغیر مهم پژوهشی که یکی متغیر وابسته دیگری متغیر مستقل است در عنوان مقاله آورده شده‌اند اما در عنوان دوم متغیرهای اصلی پژوهش وجود ندارد.

۳- عدم مصرف از فرمول علائم اختصاری:

شما نباید در عنوان مطلب از علائم اختصاری شبیه MS و یا فرمول‌ها استفاده بکنید . علایم اختصاری بایستی در عنوان به صورت کامل آوره شوند و در اولین جایی از متن که مورد مصرف قرار گرفته‌اند اختصار آن‌ها درون پرانتز ذکر گردد. پس این عنوان غلط است: “نقد علایم MS در بیماران ایرانی” این عنوان صحیح‌تر است “علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی”.

۴- عنوان بایستی کوتاه باشد:

در گزینش عنوان مقاله تذکر به کوتاه بودن آن ضروری است. اکثرا ً اگر عنوان پژوهش در حدود ۷ یا ۸ تا ۱۲ کلمه باشد خیلی مناسب است. همچنین عنوان دارای بیش از ۲۰ کلمه ضعیف به شمار می‌آید:

عنوان خیلی کوتاه: پوسیدگی دندان کودکان.

عنوان زیاد بلند: اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ مسواک نزدن، استفاده از نخ دندان راهنمای ‌های نامناسب والدین بر پوسیدگی دندان‌های شیری کودکان مدارس ابتدایی!

عنوان استاندارد: عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر پوسیدگی دندان کودکان.

۵- عنوان باید روشن بدن ابهام باشد و همین طور جذابیت داشته باشد.

۶- اجتناب از آوردن کلمات اضافی:


آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای هنوان مناسب نیست. جهت مثال کلمات “ارزیابی ، مقایسه، مطالعه‌ای در زمینه، پژوهی در حیطه و …” در ابتدای عنوان اضافی می باشند و حذف آن‌ها خوب است. به این دو مثال توجه بکنید : “تحلیل موثر ی بهبود با داروی هالوپریدوال در اصلاح علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک” و عنوان دوم” اثر هالوپریدول در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک”. عنوان دوم به دلیل عدم مصرف از “تحلیل موثر ی” صحیح تر است.

۷- زمان و محل مطالعه:

اگر پژوهش شما از نوع توصیفی است زمان و محل تحقیق آورده می‌شود ولی جهت بقیه انواع پژوهش این کار ضرورتی ندارد. جهت مثال اگر می‌خواهید میزان شیوع یک بیماری یا آگاهی مردم را بررسی کنید محل و آورده شود. مثال صحیح: “میزان شیوع بیماری دیابت در بین روستائیان شهر تهران در سال 1394″. مثال غلط: “موثر ی بهبود دارویی بر اصلاح کارکرد کلیه در بیماران شهر تهران در سال 1394″.